Øving 1 – oppgave 4

I øving 1 oppgave 4 har vi fått i oppgave å søke på nettet og finne eksempler på blogger som demonstrerer noen av” Forventningsfaktorene” som er nevnt i leksjonen ”Forretningsmessig bruk av sosiale medier” av Thor O. Olsen.
Forventningsfaktorene som Clara Shih peker på er:

  • Troverdighet
  • Gjennomsiktighet
  • Åpenhet
  • Rask respons
  • Langsiktighet

Etter en del søking på nettet etter bra blogger som demonstrerer noen av forventningsfaktorene, sitter jeg igjen med et inntrykk av at det er ofte en person i bedriften som får til oppgave å blogge. Den personen er ofte veldig aktiv i starten og så dabber det helt av etter hvert. Mulig årsaken til dette er at vedkommende får seg ny jobb og bedriften dermed helt glemmer at de har en blogg? Tilslutt fant jeg en interessant blogg fra Telenor som sikter seg inn på bedriftsmarkedet.

Bloggen fra Telenor heter Jobb Smartere og har den hensikten å vise bedrifter hvordan de kan spare kostnader ved å ta i bruk nye kommunikasjonsløsninger. Jeg får troverdighet til bloggen når jeg leser den. Et eksempel på dette er blogginnlegget som omhandler det å lese på en skjerm. Blogginnlegget  lese på skjerm  forteller om en undersøkelse hvor det har vært gjort tester som viser at vi klarer å gjenfortelle bedre det vi leser på en skjerm kontra det vi leser på papir, men vi får en dårligere forståelse. Årsaken til at jeg får troverdighet til bloggen er selv om Telenor selger mange produkter som benytter seg av skjermer og dermed stiller disse i et litt dårlig lys så prøver de ikke å skjule denne problematikken. Når det gjelder gjennomsiktighet så får jeg et lite innblikk i hvordan noen av de ansatte jobber i Telenor gjennom både dette blogginnlegget som forteller om deling og samhandling av dokumenter samt i dette blogginnlegget som omhandler åpne kontorlandskap.

Når det gjelder åpenhet står det på siden om bloggen  at kommentarene på bloggen ikke blir forhåndsmoderert og at de ønsker både positive og negative kommentarer. Men de har en liten klausul om at de vil slette, sensurere og moderere innlegg som er støtende, hatefulle, usaklige og lignende. Ut i fra det jeg kan se av de kommentarene som er på blogginnlegget om iPhone 6+ vs Samsung note 4 så er de raske med responsen på kommentarene. Når det gjelder langsiktighet derimot så skårer de ikke så bra på dette. Det ligger linker til gamle blogginnlegg, men det virker som de skiftet blogg adresse for rundt ett år siden og linkene er dermed ikke gyldige. Feilmeldingen Bad Request (Invalid Hostname) dukker stadig opp når en har lyst til å lese blogginnlegg som er mellom et og to år gamle. Jeg syntes alt i alt at denne bloggen beskriver mange fine aspekter ved det å jobbe smartere og særlig ved bruk av skybaserte tjenester.

Legg igjen en kommentar