Modul 3 – Oppgave 2

Slik som jeg har blogget om i modul 3 oppgave 1 så kan bedrifter benytte seg av Twitter til å spre informasjon og å holde seg orientert, men de kan også benytte seg av Twitter til omdømmebygging, samt til å styrke dialogen og relasjonen med sine kunder. Fordelen for bedrifter som benytter seg av sosiale medier til markedsføring er den personlige kommunikasjonen, tilstedeværelsen og relasjonen bedriften får ovenfor kundene.

Jeg syntes personlig Facebook fungerer bedre som en markedsføringskanal enn Twitter. Nå er det litt statistikk som kan støtte oppunder dette ettersom det pr. 14.10.2014 i følge Forbes er det 1.3 billioner månedlige Facebook-brukere mot ”bare” 271 millioner aktive Twitter-brukere.

Jeg har ikke reflektert så mye over at Twitter benyttes til markedsføring. Jeg fikk derfor lyst til å observere hvordan ulike bedrifter benytter seg av Twitter til relasjonsbygning og reklame. Jeg sitter nå igjen med et inntrykk at Twitter fungerer veldig bra og til tider kan fungere bedre enn tradisjonell reklame dersom det benyttes riktig. Årsaken til dette er at når bedrifter benytter seg av Twitter får bedriften direkte kontakt med kundene. De bedriftene jeg har observert i denne oppgaven benytter seg av Twitter som en supportkanal med integrert reklame og informasjon om nye produkter og tjenester som bedriften tilbyr. Bedrifter som benytter seg av Twitter til reklame får en unik muligheten til direkte interaksjon mellom seg og kunden. Dersom en kunde lurer på noe har bedriften en unik mulighet til kommunikasjon og samhandling direkte med kunden.

Dette med direktekommunikasjon med kunder er unikt sammenlignet med en vanlig reklameavis. En annonse i en reklameavis fra Elkjøp som følger med Aftenposten blir nok sett av mange flere kunder enn en annonse på Twitter. Dersom en kunde lurer på noe angående en annonse i avisen, er det ingen mulighet å interagere med bedriften, men dersom kunden er klar over at bedriften har en Twitter-konto og kunden selv benytter seg av Twitter, er det en lav terskel for kunden å kommunisere direkte med bedriften via Twitter for å få svar. Twitter er i dag fortsatt en mindre kanal til reklame enn den tradisjonelle reklameavisen. Det er for eksempel bare 1008 Twitter-followers på Elkjøp sin Twitter side. Nå trenger man ikke være en follower for å se innholdet, men jeg mener det er et mer begrenset marked.

Det er veldig viktig å holde liv i, og å oppdatere Twitter-kontoen for bedriften. I denne oppgaven har jeg har observert, Netcom, Telenor, SAS, Elkjøp, XXL, Lefdal og Expert sin Twitter bruk. SAS, Netcom, Telenor og Elkjøp er dyktige til å besvare henvendelser raskt og effektivt. De kombinerer alle sammen markedsføring med kundeservice. Dette syntes jeg er en genial måte å få frem sine nye produkter og tjenester. Når du går inn på en av Twitter sidene som jeg har observert, består siden av Tweets som er reklame for produkter og tjenester. Men det er også en fane øverst på siden som heter ”Tweets & replies” her ligger all kommunikasjon mellom bedriften og kundene. Når det gjelder XXL og Expert så har det ikke vært aktivitet på Twitter-kontoen siden sommeren 2014.

Nå er jeg selv flyver og ganske flyinteressert og vil derfor avslutte dette blogginnlegget med å trekke fram SAS sin Twitter side. SAS benytter seg av en bruker på sin twitterside som heter SAS Viking. Denne brukeren er de nye flyene som får sas sin nye cabin #sasnewcabin.

Screenshot 2015-03-24 21.08.44

 

 

Legg igjen en kommentar