Modul 4 – Oppgave 3

Måling og sosiale medier

Virksomheter bør måle sine aktiviteter i sosiale medier. Ved å måle kan du som @hpnhansen uttaler i artikkelen slik kan du måle din innflytelse i sosiale medier fortelle deg hvor innflytelsesrik du er online, eller ikke.

Screenshot 2015-04-21 18.51.46

Virksomheter bør benytte seg av ett eller flere av de verktøyene som har dukket opp i de senere årene til å måle sin online innflytelse. Eksempler på verktøy er Klout, SproutSocial og Kred.

Skjermbilde 2015-04-21 19.47.24

Dette er verktøy som gir deg en score utifra hvor synlig og aktiv du er på sosiale medier. En høy score tilsier at man har stor innflytelse på sosiale medier. Ved å benytte seg av disse verktøyene er det dermed mulig å måle din egen stemme i sosiale medier. Men det er også mulig å sammenligne deg oppimot dine konkurrenter i sosiale medier. Dette er nyttig for å se hvordan du profileres i forhold til dine konkurrenter og hvilke områder du eventuelt må bli flinkere. Aftenposten  har benyttet seg av verktøyet Klout for å lage en liste over hvilke norske twitrere som har størst innflytelse.

Skjermbilde 2015-04-21 19.43.11

Dette viser viktigheten av å ha en høy score i slike verktøy. Høy score på sosiale medier tilsier at man er aktiv, blir lest og spredt videre. I en artikkel om måling og analyse i sosiale medier mener Daglig leder i bWise, Torstein Thorsen at det er på tide å ”måle litt” i sosiale medier og ved å benytte måling kan man øke kundebevistheten og bli mer treffsikker.
Skjermbilde 2015-04-21 21.31.44

Måling og riktig analyse av data kan optimalisere markedsføringen. Etter å ha gjennomført markedsføringsaktiviteter kan virksomheter måle aktiviteten i sosiale medier med bruk av verktøy slik som Klout. Virksomheten får da en oversikt over antall treff på sosiale medier og kan kartlegge kundeaktiviteter. Man ser konkret om aktivitetene virker eller ikke, og dette kan benyttes til en mer målrettet markedsføring. Det er også mulig å kjøre kampanjer til ulik tid i forskjellige kanaler og se hvilke kanaler som er mest effektive og treffer målgruppen til virksomheten best. Det er også viktig å tenke på at budskapet bør være forskjellig utformet i de forskjellige kanalene/sosiale mediene ettersom det vil være er ulike brukergrupper tilknyttet disse.

Tor W. Andreassen har skrevet en interessant artikkel om effektiv bruk og måling av sosiale medier. Her tar han for seg ulike mål som man kan benytte for å måle i sosiale medier. Eksempeler på hva man kan måle er gjennomsnittlig minutter pr. besøk, gjennomsnittlig månedlige besøk pr. kunde og totale minutter tilbrakt. Videre kan en så sammenligne disse tallene fra de forskjellige sosiale mediene og se hvilke sosiale medier det er som er de mest effektive markedsførings kanalene for bedriften og gjøre endringer deretter. Det er ved målinger mulig å se om markedsføringsstunts har effekt eller ikke. Jeg kjører et eksperiment opp mot Cathrineskokebok.no hvor jeg innimellom i mine blogginnlegg nevner denne bloggen. På resultatene av antall besøkende kan man tydelig se at dette virker. Ved å ha slike stunts og så gjennomføre en måling av sosiale medier kan man effektivt å spissoptimalisere annonser og reklamekampanjer.

I dagens #SoMe alder bør alle virksomheter måle, utfordringene ligger i hva man skal måle og hvordan man benytter informasjonen? Effektiv og riktig bruk av data som blir samlet inn er krevende. Virksomheter som gjennomfører en grundig analyse av dataene får verdifull innsikt, som gjør at de bli bedre kjent med sin egen målgruppe. Dette gjør det lettere å ta de riktige beslutningene og å påvirke markedsføringsstrategien i en positiv retning.

Legg igjen en kommentar